فارسی

Home

News

About us

Services

Facilities

Reservation

Employment

Tourism

Golshahr  Hotel The  Regent  Apartment

Free wireless high speed internet

هتل آپارتمان گلشهر جهت انجام امور مختلف خود به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد.
لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره های 22058275 تماس حاصل فرمائید.

 

پست لکترونيکي: info@golshahr.com  Design by Farnaam.com